دیـــتایمر(دیمر دیجیتالی همراه با تایمر قابل تنظیم از 1 تا 10 دقیقه)

 

هدف از این پروژه روشن و یا خاموش کردن لامپ رشته ای به صورت تدریجی می باشد. بسیاری از حیوانات مانند پرندگان زمانی که نور لامپ به یکباره روشن و خاموش می شود دچار ناراحتی می شوند، برای جلوگیری از این امر میتوان از این مدار برای کنترل نور لامپ رشته ای در یک زمان تنظیم شده از 1 تا 10 دقیقه استفاده کرد. بر روی برد 10 عدد LED تعبیه شده است که هم برای تنظیم زمان و هم برای نمایش درصد نور لامپ استفاده شده است. بعد از انجام این پروژه با تریــاک و روش روشن کردن و کنترل زاویه آتش آشنا خواهید شد. به علت استفاده از برق 220 ولت در این پروژه احتیاط کامل را رعایت کنید.

قیمت برد مونتاژ شده = 2000000 ریال

قیمت سورس کامل = 3000000 ریال

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>