دماسنج گویا با نمایشگر LCD و تلفن کننده

در این پروژه با استفاده از میکروکنترلر Atmega64 و سنسور LM35 دمای محیط اندازه گیری میشود. همچنین مدار دارای مموری کارت و آمپلی فایر می باشد و با فشار دادن شستی Enter دما بصورت فارسی قرائت می شود. تمام اعداد و صداهای مورد نیاز بر روی مموری کارت ذخیره شده است. همچنین در این پروژه قابلیت اتصال به خط تلفن نیز گنجانده شده است برای تشخیص زنگ از یک اپتوکوپلر و برای زنگ زدن از خروجی OCA1 خود میکرو برای تولید کدهای DTMF استفاده شده است. در صورت زنگ زدن به این مدار به طور اتوماتیک پاسخ داده میشود و دمای محیط بصورت فارسی از روی مموری کارت قرائت شده و بر روی خط تلفن پخش می شود. همچنین با استفاده از شستیهای تعبیه شده می توان وارد منو دستگاه شده و یک مقدار ماکزیمم و یک شماره تلفن وارد کرد. به محض اینکه دمای محیط بیشتر از دمای تنظیم شده شود دستگاه به طور اتوماتیک به شماره تلفن تنظیم شده زنگ زده و یک آلارم پخش خواهد کرد. با انجام این پروژه با مموری کارت و کدهای DTMF و طریقه اندازه گیری دما و نمایشگر کاراکتری آشنا خواهید شد.

قیمت سورس پروژه با برنامه بسکام و نقشه فیبرمدارچاپی با پروتل و شماتیک = 2000000 ریال

قیمت مدار مونتاژ شده = 1500000 ریال

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>