دماسنج آنلاین با GPRS

در این پروژه از ماژول سیم 900 به همراه میکروکنترلر مگا 32 و یک عدد سیم کارت و سنسوز دما LM35 برای ارسال مقدار دما روی وب سایت و نمایش آن بر روی وب سایت استفاده شده است.

 شما میتوانید وارد آدرس زیر شده و وب سایت را که برای اینکار در نظر گرفته شده ببینید

http://microprj.com/temp/

بخش نمایشگر :
username: nemayesh
password: 102030
بخش گزارشگر:
username: gozaresh
password: 405060

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>